"IGNITING YOUNG MINDS"

GPAT Qualified Students 2018

Name of Student

AIR

Percentile

Lokesh Sharma

480

98.63

Shweta Rai

1855

94.66

Vipin Bhati

1972

94.32

Vikas Sharma

2021

94.18

 

Sr. No.

GPAT Qualified Students 2017

1

Bhawna Mawri

2

Km. Sapna

3

Km. Mithlesh

4

Md. Ashraf

5

Km. Monika

6

Virendra Kumar

 

Sr. No.

GPAT Qualified Students 2014

1

Vimal Prakash Mishra

2

Sunil Kumar

3

Shashank Tewari

4

Rekha Pandey

5

Ankita Pathak

6

Sonam Srivastava

7

Aanjaneya Mamgain

8

Vinay Mishra

 

Sr. No.

GPAT Qualified Students 2013

1

Shrikrishna (AIR 212)

2

Chetan Manral

3

Surya Narayan Pandey

4

Vivek Kumar Pandey

5

Ritu Mishra

6

Manisha

7

Yogesh Kumar

 

Sr. No.

GPAT Qualified Students 2012

1.

Ravindray (AIR 95, Percentile 99.7)

2.

Ashish Kumar Singh

3.

Dharmendra Tiwari

4.

Dilshad Ahmed

5.

Dilip Kumar

6.

Lalit Kumar Nainwal

7.

Bharti Saini

8.

Abhishek Tripathi

 

Sr. No.

GPAT Qualified Students 2011

1

Brijesh Kumar Patel

2

Arun Parashar

3

Harsh Aggarwal

4

Noopur Johari

5

Faheem Haidar

6

Minakshi

7

Ritika Sharma

8

Javed Naim

9

Vaibhav Grover

10

Manish Yadav

11

Richa Mishra

12

Anmol Arora

13

Hemant Kumar

14

Sandeep Pandey

15

Amrit Kaur

16

Smita Sharma

17

Dinesh Chaudhary

18

Rahul

19

Saloni Kanchan

20

Subodh Kumar

21

Rajesh Kumar

22

Ravindray

 

 

 

IMPORTANT LINKS