GPAT Qualified Student List 2016

1. Bhawna Mawri
2. Km. Sapna
3. Km. Mithlesh

GPAT Qualified Student List 2015

1. Sonali Arora

GPAT Qualified Student List 2014

1. Vimal Prakash Mishra
2. Sunil Kumar
3. Shashank Tewari
4. Rekha Pandey
5. Ankita Pathak
6. Sonam Srivastava
7. Aanjaneya Mamgain
8. Vinay Mishra

GPAT Qualified Student List 2013

1. Shrikrishna (All India Rank 212)
2. Chetan Manral
3. Surya Narayan Pandey
4. Vivek Kumar Pandey
5. Ritu Mishra
6. Manisha
7. Yogesh Kumar

GPAT Qualified Student List 2012

1. Ravindray (All India Rank 95, Percentile 99.7)
2. Ashish Kumar Singh
3. Dharmendra Tiwari
4. Dilshad Ahmed
5. Dilip Kumar
6. Lalit Kumar Nainwal
7. Bharti Saini
8. Abhishek Tripathi

GPAT Qualified Student List 2011

1. Brijesh Kumar Patel (All India Rank 95, 99.7 Percentile)
2. Arun Parashar
3. Harsh Aggarwal
4. Noopur Johari
5. Faheem Haidar
6. Minakshi
7. Ritika Sharma
8. Javed Naim
9. Vaibhav Grover
10. Manish Yadav
11. Richa Mishra
12. Anmol Arora
13. Hemant Kumar
14. Sandeep Pahdey
15. Amrit Kaur
16. Smita Sharma
17. Dinesh Chaudhary
18. Rahul
19. Saloni Kanchan
20. Subodh Kumar
21. Rajesh Kumar
22. Ravindray

GPAT Qualified Students 2010

1. Mr. Vishal Sachan (All India Rank 34, 99.8 Percentile)
2. Raghu Nandan Singh
3. Dharya Singh
4. Joyti Arora
5. Shipra Singhal
6. Sandeep Singh
7. Gaurav Kumar
8. Yamini Kohli
9. Neeraj Chauhan
10. Mohd. Rahis
11. Harsh Aggarwal
12. Arun Parasar
13. Meenakhshi
14. Hemant Kumar
15. Promad Kumar

GATE Qualified Students 2011

1. Brijesh Kumar Patel (80.1 Percentile)
2. Ramashish Choudhary
3. Jitendra Kumar

CAT Qualified Students 2011

1. Anand Gupta
2. Chandra P. Singh
3. Amrita Tripathi