College Toppers (2016-2017)

B.Pharm

Year 1st Position 2nd Position
First Year Himanshu Singh Rishabh Tanwer
Second Year Anshu Priya Vikash Sharma
Third Year Shikha Rathi Alsha Bansal
Fourth Year Bhawna Mawri Reena Jaiswal

College Toppers (2015-2016)

B.Pharm

Year 1st Position 2nd Position
First Year Anshu Priya Vikas Sharma
Second Year Shewta Rai Shikha Rathi
Third Year Bhawna Mawri Reena Jaiswal
Fourth Year Aprajita Rastogi Preeti Bhati

College Toppers (2014-2015)

B.Pharm

Year 1st Position 2nd Position
First Year Shikha Rathi Alisha Bansal
Second Year Bhawna Mawri Reena Jaiswal
Third Year Aprajita Rastogi Preeti Bhati
Fourth Year Md. Faizy Km. Ratna

College Toppers (2013-2014)

B.Pharm

Year 1st Position 2nd Position
First Year Bhawna Mawri Amit Chaudhary
Second Year Aprajita Rastogi Deepika Chauhan
Third Year Km. Ratna Md.Faizy
Fourth Year Shashank Tiwari Ankita Pathak

College Toppers (2012-2013)

B.Pharm

Year 1st Position 2nd Position
First Year Aprajita Rastogi Nutan Prakash
Second Year Km. Ratna Md.Faizy
Third Year Ankita Pathak Shashank Tiwari
Fourth Year Veer Bhadur Singh Yogiraj Singh

College Toppers (2011-2012)

B.Pharm

Year 1st Position 2nd Position
First Year Parul Pilwan Km. Ratna
Second Year Shashank Tiwari Ankita Pathak
Third Year Veer Bhadur Singh Yogiraj Singh
Fourth Year Mahendra Pratap Singh Srijna Sahu
M.Pharm (2nd Year)
Pallavi

College Toppers (2010-2011)

B.Pharm

Year 1st Position 2nd Position
First Year Shashank Tiwari Ankita Pathak
Second Year Kirti Singh Yogiraj Singh
Third Year Mahendra Pratap Singh Srijna Sahu
Fourth Year Noopur Johari Richa Mishra
M.Pharm( Ist Year)
Pallavi

College Toppers(2009-2010)

B.Pharm

Year 1st Position 2nd Position
First Year Yogiraj Singh Shrikrishna
Second Year Srijna Sahu Mahendra Pratap Singh
Third Year Noopur Johari Richa Mishra
Fourth Year Vishal Sachan Jyoti Arora
M.Pharm
Ist Year Shivani Tanwar
2nd Year Meenakshi Kasayap